Tablouri electrice

Tipuri de tablouri electrice:

 • Tablouri electrice generale
 • Tablouri electrice principale
 • Tablouri electrice secundare de distribuție
 • Tablouri electrice distribuție radială
 • Tablouri electrice distribuție în cascadă
 • Tablouri electrice de branșament
 • Tablouri electrice de firidă
 • Tablouri electrice de apartament
 • Tablouri electrice cu mască de plastic
 • Tablouri electrice cu mască de metal

Tablouri electrice generale

Tablourile electrice sunt acele părți ale componentelor de instalații electrice care servesc la distribuția energiei electrice la un receptor sau către alt tablou de distribuție.

Tabloul electric este gândit pentru a putea oferi trei elemente: rutarea energiei electrice, protecție și accesibilitate. Distribuția energiei electrice este realizată prin intermediul construcției tabloului în care se observă mai multe elemente de siguranță dispuse într-o singură linie sau mai multe. Cele cu mai multe linii de elemente sunt concepute pentru case sau vile, în general tablourile electrice pentru un apartament sunt cu un singur rând de elemente de siguranță.

În rețeaua electrică de joasă tensiune a tablourilor electrice se împart în:

 • Tablouri generale – primește energia electrică direct din rețeaua publică de joasă tensiune și o distribuie altor tablouri
 • Tablouri principale – primește energia electrică de la tablourile generale de distribuție și o distribuie către tablourile secundare de distribuție
 • Tablouri secundare de distribuţie – primește energia electrică de la tablourile principale și o distribuie prin circuitele instalației electrice, către consumatori.

Tabloul general este principalul tablou de alimentare al consumatorilor mari și de alimentare al tablourilor mai mici sau medii, amplasate în cadrul incintelor sau halelor industriale cât și a bateriilor de compensare a energiei reactive. Aceste sunt focusate mai multe pe alimentarea cu energie electrică decât automatizări sau alte procese electrice.

Clasificarea tablourilor se face după urmatoarele criterii de funcționalitate:

După modul de instalare:

 • branșament – atunci când racordează cladirea la rețeaua electrică și asigură protecția generală
 • firidă – dacă sunt prevazute să asigure protecție pentru mai multe apartamente
 • apartament – atunci când sunt concepute să protejeze și să alimenteze circuitele dintr-un apartament

Punem la dispozițe tot ce este necesar pentru crearea tabloului de distribuție fiind testat, inclusiv configurațiile de bază din catalogul de distribuție de joasă tensiune, documentația pentru proiectarea, montarea, calculul și proiectarea tabloului de distributie.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice principale

Tablourile electrice sunt acele părți ale componentelor de instalații electrice care servesc la distribuția energiei electrice la un receptor sau către alt tablou de distribuție.

Tabloul electric este gândit pentru a putea oferi trei elemente: rutarea energiei electrice, protecție și accesibilitate. Distribuția energiei electrice este realizată prin intermediul construcției tabloului în care se observă mai multe elemente de siguranță dispuse într-o singură linie sau mai multe. Cele cu mai multe linii de elemente sunt concepute pentru case sau vile, în general tablourile electrice pentru un apartament sunt cu un singur rând de elemente de siguranță.

În rețeaua electrică de joasă tensiune a tablourilor electrice se împart în:

 • Tablouri generale – primește energia electrică direct din rețeaua publică de joasă tensiune și o distribuie altor tablouri
 • Tablouri principale – primește energia electrică de la tablourile generale de distribuție și o distribuie către tablourile secundare de distribuție
 • Tablouri secundare de distribuţie – primește energia electrică de la tablourile principale și o distribuie prin circuitele instalației electrice, către consumatori.

Tablourile mari care deservesc un complex de tablouri principale utilizează panouri de distribuţie cu comenzi prin față și acces prin spate. Distribuția energiei între panouri se realizează cu bare. Dacă tabloul are lungime mai mare de 7 [m], coridorul din spatele lui va avea două căi de acces.

Clasificarea tablourilor se face după urmatoarele criterii de funcționalitate:

După modul de instalare:

 • branșament – atunci când racordează cladirea la rețeaua electrică și asigură protecția generală
 • firidă – dacă sunt prevazute să asigure protecție pentru mai multe apartamente
 • apartament – atunci când sunt concepute să protejeze și să alimenteze circuitele dintr-un apartament

Punem la dispozițe tot ce este necesar pentru crearea tabloului de distribuție fiind testat, inclusiv configurațiile de bază din catalogul de distribuție de joasă tensiune, documentația pentru proiectarea, montarea, calculul și proiectarea tabloului de distributie.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice secundare de distribuție

Tablourile electrice sunt acele părți ale componentelor de instalații electrice care servesc la distribuția energiei electrice la un receptor sau către alt tablou de distribuție.

Tabloul electric este gândit pentru a putea oferi trei elemente: rutarea energiei electrice, protecție și accesibilitate. Distribuția energiei electrice este realizată prin intermediul construcției tabloului în care se observă mai multe elemente de siguranță dispuse într-o singură linie sau mai multe. Cele cu mai multe linii de elemente sunt concepute pentru case sau vile, în general tablourile electrice pentru un apartament sunt cu un singur rând de elemente de siguranță.

În rețeaua electrică de joasă tensiune a tablourilor electrice se împart în:

 • Tablouri generale – primește energia electrică direct din rețeaua publică de joasă tensiune și o distribuie altor tablouri
 • Tablouri principale – primește energia electrică de la tablourile generale de distribuție și o distribuie către tablourile secundare de distribuție
 • Tablouri secundare de distribuţie – primește energia electrică de la tablourile principale și o distribuie prin circuitele instalației electrice, către consumatori.

Tabloul de distribuție este centrala instalației electrice și joacă un rol esențial în disponibilitatea energiei, îndeplinind în același timp nevoile de siguranță personală și de proprietate, funcționând în curent alternativ dar și în curent continuu.

Clasificarea tablourilor se face după urmatoarele criterii de funcționalitate:

După modul de instalare:

 • branșament – atunci când racordează cladirea la rețeaua electrică și asigură protecția generală
 • firidă – dacă sunt prevazute să asigure protecție pentru mai multe apartamente
 • apartament – atunci când sunt concepute să protejeze și să alimenteze circuitele dintr-un apartament

Punem la dispozițe tot ce este necesar pentru crearea tabloului de distribuție fiind testat, inclusiv configurațiile de bază din catalogul de distribuție de joasă tensiune, documentația pentru proiectarea, montarea, calculul și proiectarea tabloului de distributie.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice de distribuție radială

Dacă tabloul general de distribuție alimentează cu energie electrică mai multe tablouri principale, prin circuite separate, distribuția se numește radială.

Distribuția principală este un compromis între schemele radiale și cea ce sunt. Instalația s-a dezvoltat făă o structură bine definită, acest fapt este rezultatul direct al multor schimbări în necesarul de putere, efectuate pe durata de timp a clădirii. Fiecare nivel al clădirii este alimentat din două tablouri. Fiecare tablou are două secțiuni (standard și privilegiat) corespunzatoare secțiunilor standard și privilegiate din tabloul principal de JT. Distribuția finală utilizează o schemă monofazată radială.

Schema radială simplă reprezintă un circuit pentru fiecare nivel sau pentru fiecare tip de sarcină și asigură:

 • minimum de interferență și căderi minime de tensiune determinate de sarcina electrică
 • în cazul unui defect, numai sarcinile alimentate de circuitul cu defect sunt scoase din funcțiune
 • probleme reduse de întreținere, din aceasta cauză se preferă schema radială

Rețeaua radială este caracterizată prin simplitatea structurii ei, fiind utilizată la joasă și medie tensiune dar și la înaltă tensiune. Este alimentată de la un singur capăt, fiind formată din una sau mai multe ramificații care urmează traseele pe care se află consumatorii.

În faza normală de funcționare, rețelele de 20 kV de distribuție publică vor fi alimentate din două stații de transformare, fiind secționate (funcționare radială) în punctul optim din punctul de vedere al consumului propriu tehnologic și al automaticii de sistem.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice de distribuție în cascadă

Tabloul general de distribuție electrică printr-un circuit la un tablou principal ce alimentează un tablou de distribuție secundar, mergând din tablou în tablou se numește distribuție în cascadă.

Siguranțele pe comutație sau cele automate sunt mecanisme electrice ce decuplează circuitul electric în caz de scurtcircuit, suprasarcină sau la cuplarea unui consumator prea puternic. Așadar, cu astfel de siguranțe nu veți mai avea motive de îngrijorare.

Dispunerea siguranțelor într-un tablou electric se face de cele mai multe ori în cascadă (adică în serie) astfel va crește sensibilitatea siguranțelor. Pentru a alege corect siguranțele pentru tabloul electric trebuie să se asigure ca acestea nu sunt sub-dimensionate sau supra dimensionate (vorbind de numarul amperilor și a curentul la care acestea se decuplează în caz de supra-consum). La o sigurnață de 5 Amperi pusă în cascadă cu una de 20 Amperi rezistența la un consumator casnic este mică. Cu alte cuvinte la conectarea unui uscător de păr circuitul se va decupla.

Sunt două rânduri de siguranțe puse fie în cascadă, fie punctual/ camera însă pe langă acestea orice tablou electric trebuie să conțină și o siguranța generală cu un decuplator general. De cele mai multe ori siguranțele generale pe comutație conțin și comutatorul general.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice de branșament

Branșamentele electrice reprezintă legătura dintre rețeaua de distribuție a energiei electrice și instalaţia electrică interioară a consumatorului. Este un ansamblu format din cabluri care asigură legatura și grupul de masură ce contorizează consumul de energie electrică al respectivului consumatori ce pot fi monofazate sau trifazate.

Principale părți ale branşamentului sunt: BMP-ul ( Bloc de Măsură și Protecţie )  şi cablul de racord coaxial ( accesoriile ). Branşamentul poate să conţină şi Stender, când înălţimea la casă este mai mică de 4 metri până la sol sau ancorarea cablului de cosoroabă nu permite un gabarit mai mare de 5 metri deasupra carosabilului.

Branşamentul este în gestiunea O.D. chiar dacă în majoritatea cazurilor se află pe proprietatea consumatorilor. Gestiunea O.D. se termină la bornele ieşire contor.

Elementele componente ale unui branșament trifazat, în varianta cea mai complexă sunt: circuitul de intrare , de ieșire, coloana de alimentare a tabloului general, punctul de delimitare(bornele de ieșire din contorul de măsurare a energiei electrice) și tabloul general (TG).

O caracteristică a branșamentelor electrice individuale este reprezintă de amplasarea contorului de măsurare a energiei electrice, la limita de proprietate fiind accesibil furnizorului de energie.

Branșamentul electric tipul intrare-ieșire poate fi încadrat într-o RED-JT a furnizorului cu schema buclată sau este alimentat direct din secundarul unui post de transformare, cu două transformatoare, însă PT nu aparține consumatorului (spitale, edificii culturale importante etc.).

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice de firidă

Firidele principale de branșament din rețelele de distribuție de joasă tensiune sunt folosite pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici, precum și a construcțiilor. În funcție de locul de montaj, firida de branșament ES-E, se va opta pentru una dintre variantele constructive: pentru montaj exterior (IP54), pentru montaj în interior (IP 43).

Firidele de distribuție și contorizare de palier de joasă tensiune ES-FDCP sunt utilizate pentru alimentarea contorizată cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuințe) precum și a construcțiilor edilitare.

Firida de exterior se asamblează la baza clădirii, cu soclu din poliester armat cu fibră de sticlă ataşat firidei de poliester, sau pe soclu de beton, pentru a asigura gradul de protecţie impus. Legăturile electrice se realizează prin partea inferioară a firidei.

Firidele de interior se asamblează semi-ingropat în perete sau aplicat acestuia, iar legăturile electrice se fac prin partea inferioară. Legăturile electrice la cabluri şi coloane sunt realizate prin papuci sau cleme în V. Legarea la priză de pământ se face prin intermediul bornei de pe partea laterală a cutiei.

Firida de branșament trebuie să fie montată într-un spațiu special amenajat în zid (cofret) sau în locuri cât mai accesibile personalului de exploatare al furnizorului având  rolul de:

 • punct de conexiuni, efectuarea de manevre pentru puneri și scoateri de sub tensiune;
 • conexiune între RED de JT a furnizorului și cea a consumatorului;
 • asigurarea protecției circuitelor de intrare-ieșire și a coloanei de alimentare a TG

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice de apartament

Tabloul electric al unei case trebuie să fie gândit pentru a oferi trei elemente: rutarea energiei electrice, protecție și accesibilitate. Distribuția energiei electrice este realizată prin intermediul construcției tabloului și se observă mai multe elemente de siguranță dispuse într-o singură linie sau mai multe. Cele cu mai multe linii de elemente sunt concepute pentru case sau vile, iar tablourile electrice pentru un apartament sunt cu un singur rând de elemente de siguranță.

Lucrările se vor desfășoara prin demontarea tuturor componentelor vechiului tablou, verificarea cablajului existent și pregatirea noului tablou electric pentru montaj.

Se va lua în considerare marimea noului tablou de siguranțe care poate diferi în funcție de numarul de circuite. Dacă este în locuința la vechiul panou electric un numar de patru siguranțe (bușoane ceramice), atunci este vorba de două circuite. În cazul în care sunt șașe siguranțe ceramice sunt trei circuite, la opt siguranțe sunt patru circuite.

Circuitele  deserveste instalatia de prize separat fata de cea pentru iluminat si sunt calibrate diferit in functie de amperajul necesar consumatorilor si dimensiunea cablurilor electrice, astfel incat sa existe o protectie adecvata a intregii instalatii electrice din apartament/ garsoniera.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice cu masă de plastic

Tabloul electric din plastic este stabilit echipării cu aparate electrice cu montaj standard din care se asigură distribuția, protecția și controlul circuitelor electrice.  Recomandat este utilizarea acestora în orice spațiu interior, cu excepția mediilor ce necesită grade de protecție ridicate, mai mari de IP40. Montajul aparatelor electrice trebuie să se realizeze pe șina DIN. Tabloul este echipat cu bară de nul, chit montaj, taste false pentru acoperirea orificiilor de rezervă neutilizate la echipare și etichete pentru marcarea și identificarea circuitelor.

Instrucţiunile de montaj

Tabloul se fixează pe perete cu ajutorul chitului de instalare, cablurile de intrare/ieșire se introduc prin decupări, conductoarele se conectează la aparate (sau la cleme șir) și la bara de N/PE., capacul tabloului se prinde de cutie în holtșuruburi.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Tablouri electrice cu masă de metal

Dulapurile metalice sunt folosite pentru uzul industrial, în amenajările interioare, pentru utilarea cu echipamente electrice sau de telecomunicații, asigurând protecția acestora.

Deținând o construcție solidă, dulapurile sunt recomandate în spatiile cu regim greu de lucru, montajul aparatelor realizanduse pe contrapanou. Grosimea contrapanoului permite filetarea directă pentru fixarea cu șuruburi.

Datorită gradului de protecție IP 65, dulapurile se comportă excelent în mediul exterior.

Dulapurile sunt prevăzute cu șuruburi sudate în interior pe parțile laterale pentru montajul conductorului de pământare iar ușile dulapurilor sunt ramforsate cu profile metalice sudate.

Balamalele sunt interschimbabile, ele permițând schimbarea poziției de deschidere a ușilor pe ambele părți laterale ale dulapurilor.

Dulapul metalic se montează după fixarea aparatelor și realizarea conexiunilor interioare cu ajutorul urechilor de prindere.

Accesorile dulapurilor metalice:

 • Contrapanou galvanizat;
 • 4 urechi de prindere cu montare verticală sau orizontală cu șuruburi și piulite;
 • Încuietoare cu cheie universală;
 • Capac pentru cabluri și holtșuruburi pentru prinderea de dulap;
 • Dopuri din material plastic pentru etanșarea orificiilor rămase libere;
 • Conductor de pământare.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Scroll to Top