Proiectare instalații electrice

Tipuri de proiectări electrice:

  • Proiecte instalații electrice de joasă tensiune
  • Proiecte instalații electrice de branșamente
  • Proiecte instalații sisteme de detecție/efracție
  • Proiecte sisteme pentru detecție – semnalizare incendiu, limitare/stingere

Proiecte instalații electrice de joasă tensiune aferente imobilelor, birouri sau clădiri normale

Instalaţiile de joasă tensiune funcționează la tensiuni mai mici de 1kV, respectiv tensiuni de 0,4 KV si 0,23 KV. Raportarea la instalații de joasă tensiune se face pentru instalații electrice interioare aferente imobilelor de locuit, hale industriale, hale de productie și instalații de racordare la rețeaua electrică.

Lucrările la instalația electrică pentru spațiile de birouri sau alte tipuri de clădiri este diferită de cea a unei clădiri normale pentru locuințe. Planurile de instalații electrice pentru clădiri și repartizarea corectă a consumatorilor trebuie respectate conform planului inițial.

Proiectarea instalațiile electrice interioare pentru spații de birouri sau diferite tipuri de clădiri se construiește din unul sau mai multe tablouri electrice generale, din tablouri de distribuție și subdistribuție, din tablouri de utilaje și din rețele de cabluri sau conductoare electrice care realizează legaturile între toate acestea și receptoare.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Proiecte instalații electrice de branțamente, studii de soluție sau studii de rețea

Branșamentul electric reprezintă partea dintr-o rețea electrică de distribuție (RED) de joasă tensiune ce este cuprinsă între linia electrică și instalația electrică a consumatorului (instalația interioară), fiind racordat la linia electrică și la instalația consumatorului. Punnctul de delimitare a instalațiilor electrice dintre furnizor și consumator il constituie bornele de ieșire din contoarul de masurare a energiei electrice.

Firida de branșament cu masură și protectie este firida de branșament care are rol de:

  • protecția la scurtcircuit și la suprasarcina a instalației electrice a consumatorului
  • măsurarea energiei electrice consumate de consumator
  • protecția împotriva supratensiunilor (supratensiuni de frecvență industriala produse la consumator prin întreruperea accidentală a conductorului de nul, precum și la supratensiuni de altă natură transmise la consumator prin linia electrică).

Componentele branșamentelor electrice (cabluri, conductoare, cleme, armaturi, tevi și tuburi de protecție, firide de bransament) trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice din standardele de vigoare.

Verificarile branșamentelor clădirilor se face de către personalul autorizat ANRE și are drept scop racordarea instalațiilor la energia electrică de joasă tensiune.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Proiecte instalații sisteme de detecție/efracție, cctv, control acces, internet-tv-telefonie

Echipamentul de control şi semnalizare reprezintă componenta unei instalaţii de semnalizare a incendiului sau a unui sistem de alarmă împotriva efracţiei, echipament multifuncţional care, în principal, asigură recepţionarea, prelucrarea, centralizarea şi transmiterea semnalelor de la şi către elementele periferice interconectate în sistem.

Sistemul de alarmă împotriva efracţiei este o instalaţie complexă compusă dintr-o serie de dispozitive de comandă, declanşatoare manuale şi detectoare automate conectate la un echipament de control şi semnalizare.

Sursa de alimentare electrică de bază  este alimentată cu energie electrică a instalaţiei de semnalizare a incendiului sau sistemului de alarmă la efracţie în condiţii normale de funcţionare.

Instalaţiile de semnalizare a incendiilor şi sistemele de alarmă împotriva efracţiei se proiectează şi se execută în conformitate cu prevederile prezentului normativ.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Proiecte sisteme pentru detecție – semnalizare incendiu, limitare/stingere incendiu și desfumare gaze fierbinți

Instalaţia de semnalizare a incendiului este un ansamblu complex, compus din dindeclanşator manual de alarmă (butoane de semnalizare) şi detectoar automat, conectat la un echipament de control şi semnalizare (centrală de semnalizare)care permite monitorizarea dispozitivelor de semnalizare şi care poate acționa automat, înaintea instalaţiei de stingere, pornirea pompelor de incendiu, oprirea instalaţiei deventilare, pornirea instalaţiei de evacuare mecanică a fumului, trecerea prin dispozitivde anclaşare automată pe sursa de alimentare electrică de rezervă, acţionarea uşilorantifoc, alertarea pompierilor şi salvării. 

Dispozitivul de alarmă la incendiu este o componentă acustică şi/sau optică a sistemului de alarmă la incendiu, neinclusă în echipamentul de control şi semnalizare, care este utilizată pentu avertizare în caz de incendiu, de exemplu o sirenă sau unsemnalizator optic.

Instalaţia de legare la pământ reprezintă un ansamblu de conductoare de ramificaţie, principale, de legătură şi electrozi îngropaţi în pământ prin care se stabileşte în mod voit legătura cu pământul a unor părţi dintr-o instalaţie desemnalizare la incendiu sau un sistem de alarmă împotriva efracţiei.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Scroll to Top