Monitorizare instalații și tablouri electrice

Tipuri de servicii de monitorizare:

  • PRAM – Verificare periodică a instalaţiei electrice
  • Termoviziune
  • Testări PAT

PRAM – Verificare periodică a instalaţiei electrice

Verificările PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele tehnice pot avea consecinţe grave asupra imobilelor sau asupra vieţii omenești, de aceea se recomandă efectuarea verificărilor PRAM la termenele scadente, chiar și atunci când se consideră că instalaţia electrică trebuie verificată, avizată sau certificată pram.

Legarea la pământ reprezintă cea mai importantă măsură de protecţie împotriva electrocutării. Prin măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la pământ (racord de legare la pământ, nul de protecție PE, conductoare de echipotentializare, etc.), se va verifica gradul de protecție pe care îl asigură instalația împotriva electrocutarii, dar și gradul de uzură a instalaţiilor propiuzise a componentelor acesteia.

Aparatele pentru verificarile pram, trebuie să fie capabile de a efectua o serie de teste, cum ar fi: masurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ, impedanta buclei de scurtcircuit și teste de continuitate a nulului de protecție.
Aceste verificări periodice, sunt doar cateva din cele obligatorii conform normativului I 7/2011.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Termoviziune – Testare și Verificare predictivă pe baza analizării căldurii radiante

Prin măsurarea temperaturii cu o cameră de termoviziune, se va pune în evidență creșterea substanțială a temperaturii, atunci acest aparat poate deveni un instrument de bază în elaborarea unei metodologii de mentenanță predictivă pentru sistemele hidrostatice.

Camerele de termoviziune detectează radiațiile în domeniul infraroșu al spectrului electromagnetic și produce imagini ale acestor radiații. Deoarece radiațiile infraroșii sunt emise de toate obiectele datorită temperaturii la care se află, termografia face posibilă “vederea” acestei temperaturi. Cantitatea de radiație emisă de un obiect crește cu temperatura, prin urmare, termografia permite să vadă variații de temperatură.

Metoda de lucru pentru fiecare treaptă de presiune și pentru fiecare situație de testare, a constat în parcurgerea mai multor faze, după finalizarea
realizării ansamblului. Principalele faze ale testării sunt:

– stabilirea intervalului de timp pentru măsurătorii, respectiv pentru citirea valorilor de interes

– citirea temperaturii mediului

– citirea zgomotului de fond

– pornirea motorului electric de antrenare a pompei

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Testări PAT – Testarea echipamentelor şi aparaturii electrice din punct de vedere al electrosecurităţii în utilizare

Echipamentele PAT – Portabil Appliances Tester sunt folosite pentru testarea conductorului de protecție,  al rezistenței de izolație și al curenților de scurgere, acesta trebuie să efectueze testele funcționale, măsurarea puterii și a altor parametri în timpul funcționării acestor aparate.

Procesul presupune o inspecție vizuală a echipamentului, a cablurilor de alimentare, precum și efectuarea unor teste în funcție de clasa de izolație a echipamentului:

  • măsurarea rezistenței de izolație;
  • măsuratori de continuitatea pentru conductorul de legare la pământ (PE);
  • măsurarea curentului de scurgere, a curentului de atingere sau a curentului de scurgere substituit;
  • măsurarea parametrilor funcționali: putere aparentă, tensiune de alimentare și curent nominal.

Frecvența cu care echipamentele de muncă trebuie verificate depinde de echipament cât și de pericolele sale inerente. Aceste pot fi efectuate în fiecare zi (verificari vizuale), la trei luni sau chiar la perioade mai mari. Menținerea caracteristicilor echipamentului depinde de condițiile de utilizare, sau orice circumstanță care poate să efecteze securitatea echipamentului, fapt care poate produce deteriorarea acestuia sau înadaptarea la condițiile de lucru reale.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Scroll to Top