Instalații electrice

Tipuri de instalații electrice:

 • Instalatii electrice curenți tari
 • Instalații electrice destinate iluminării și furnizării energiei electrice prin prize
 • Instalații electrice de forță și de comandă
 • Instalații electrice curenți slabi: Internet, Telefonie, Cablu TV
 • Branșamente electrice monofazate și trifazate
 • Extinderea sau modernizarea actualei instalații electrice
 • Instalații electrice casă, scări și subsoluri

Instalații electrice curenți tari

Instalațiile electrice sunt acele instalații destinate în folosirea energiei electrică pentru iluminat, forță sau alte scopuri industirale, ele fiind alimentate prin tablouri de distrubuție ce sunt separate de cele care alimentează instalațiile electrice de forță.

Instalaţiile de curenţi tari, din punct de vedere al nivelului de tensiune pot fi de mai multe categorii:

 • instalaţii electrice de joasă tensiune, (0,4kV-1kV)
 • instalaţii electrice de medie tensiune (1kV-20kV)
 • instalaţii electrice de înaltă tensiune (110kV-400kV)

Deasemenea instalațiile electrice din punctul de vedere al locului unde se executăse împart în:

 • Instalații electrice interioare, care cuprind conductoarele cu toate elementele și accesorii de montaj, întrerupere, protecție ce se montează în interiorul clădirilor de orice fel;
 • Instalații electrice exterioare, la care elementele instalaței sunt montate în afara clădirilor.

În funcţie de intensitatea curentului și destinaţie (receptoarele alimentate), instalaţiile electrice sunt clasificate ca instalaţii de curenţi “tari” (intesităti ale curentului de ordinul amperilor sau kiloamperilor):

 • instalaţii de putere (“forţa”), cuprinzând echipamente destinate nemijlocit aplicării energiei electrice (producere, transport, distribuţie, consum) în scop util: producerea de lucru mecanic, căldura, procese electrochimice
 • instalaţii de iluminat electric
 • instalaţii de automatizare, măsură și control
 • instalaţii pentru compensarea puterii reactive
 • instalaţii pentru reducerea regimului deformant
 • instalaţii de protecţie împotriva socului electric
 • alimentarea din surse regenerabile și neconventionale (panouri fotovoltaice, eoliene etc.)
 • distribuția de energie electrică ( tensiune joasă, tensiune medie și tensiune înaltă)
 • priză de pământ și paratrăsnet
 • alimentarea cu energie electrică (tablouri electrice, distribuție, branșamente, echipamente etc.)

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Instalații electrice destinate iluminării și furnizării energiei electrice prin prize

Iluminarea reprezintă cantitatea de lumină sau de flux luminos ce este primită de către unitatea de suprafață. Instalațiile de iluminat electric trebuie să furnizeze un anumit nivel de iluminare, simultan cu indeplinirea unor condiții de calitate.

Instalația electrică interioară este realizat după un proiect de execuție întocmit de către proiectanți de specialitate, însoțit de planuriele de realizare și de o schemă a instalției electrice, în care sunt prezentate toate componentele și locul unde trebuie să fie amplasate.

Planurile de construcție în care trebuie executată instalația electrică de iluminat cuprinde urmatoarele informații:

 • detalii de montaj a instalației
 • schema instalației electrice
 • traseul de alimentare cu energie electrică a tablourilor
 • traseul de urmat de către conductoare ce alcătuiesc circuitele electrice
 • locurile de montaj a duzelor, prizelor, întrerupătoarelor, corpurilor de iluminat și tablourile de distribuție

Procesul de execuție a instalațiilor electrice interioare de lumină și prize cuprinde transmiterea tuturor operațiilor necesare pentru a putea fi realizat, fiind similar cu cel specific altor instalații interioare (radioamplificare, telefonie, sonerii, de avertizare incendiu, pază) datorită diferențelor dintre componentele acestora și dependent de tipul lucrării a materialelor și utilajelor folosite.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Instalații electrice de forță și de comandă

Receptoarele de forță sunt echipamente electrice ce au nevoie de un circuit separat, de exemplu ar fi plitele cu inducție sau cuptoarele electrice. În situația lor se indică poziția echipamentului electric a traseului circuitelor și a coloanelor de alimentare. Pentru conductoare, bare sau sabluri se menționează tipul, secțiunea și poziționarea.

Partea de comandă asigură controlul ușilor, releului de tensiune minimă (protecție contra descarcării bateriilor atunci când sursa statică nu mai functionează), iluminatului, preluarea și prelucrarea diferitelor semnale analogice (tensiune baterie, valori tensiuni sistem trifazat ), precum și controlul instalației de informare pasageri (informații pentru display-urile interioare și exterioare).

Pentru limitarea curențiilor mari ce sunt absorbiți la pornire de către rețea (care provoacă căderi de tensiune pe linia de alimantare), motoarele cu o putere mai mare de 5,5 kW trebuie să fie pornite în stea, în felul acesta, curentul de pornire este micșorat de trei ori față de pornirea prin legare directă la rețea (legarea în triunghi). În cadrul instalațiilor electrice de forță sunt cuprinse și instalați pentru prizele electrice de forță, mono și trifazate, de curent continuu sau de tensiune redusă. Pentru identificarea ușoară, atunci când astfel de prize se găsesc împreună, ele se execută de forme diferite sau de culori diferite și sunt prevazute cu plăcute cu care vă fi inscrisă tensiunea de utilizare.

Cablurile de comandă, semnalizare și control se folosesc pentru transmiterea la distanță a unei marimi electrice în instalațiile. Se execută cu un numar mare de conductoare de cupru (2-61) cu o secțiune între 0,75 – 6 mm2. Acestea se clasifică în urmatoarele categorii:

 • cabluri de comandă și control cu izolație de hârtie în manta de plumb
 • cabluri de semnalizare cu izolație de hartie în manta de plumb
 • cabluri de semnalizare cu izolație și manta de PVC

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Instalații electrice curenți slabi

Realizarea instalaţiilor electrice de curenţi slabi, se rezumă oarecum ca și executarea instalațiilor de forță. Acest lucru se deduce din asemănările la executarea instalaţiilor: Cablurile de T.V. , Internet sau telefon sunt protejate prin tuburi de P.V.C. sau copex, iar în punctele de distribuţie a semnalului se folosesc doze de legatură de dimensiuni necesare. Instalaţiile de curenţi slabi conţine “un tablou ” ce este reprezentat dintr-un: modem, switch, router, distribuitor semnal tv ( Spliter ) sau Amplificator semnal R.F. (Radio frecvența), necesar pentru amplificarea și distribuirea semnalelor T.V., dozele de aparat folosite pentru prizele de TV, internet şi telefon sunt asemănătoare cu cele de curenţi slabi.

Instalațiile de curenți slabi sunt parcurse de curenți de intensitate mică în raport cu cei ce parcurg instalațiile de lumina sau forță. În proiectarea și execuția instalațiilor electrice de curenți slabi care aparține clădirilor, se vor preciza sistemele necesare și condițiile performante, respectand normele specific activitatii.

Toate sistemele trebuie să se cablează corespunzator locului de montaj și spațiului de montaj. O alta parte foarte importantă o reprezintă partea de distribuție a energie electrică, fiind reprezentată prin tablourile electrice, cabluri de distribuție și bara capsulată de distribuție sau de transport. Pentru o bună funcționare a acestora li se atasează baterii de compensare, tablouri de siguranță și unități de conectare adecvate pentru consumatori și pentru spațiul în care se va monta.

Categoriile de instalații electrice curenți slabi:

Instalații pentru semnalizări acustice și optice
– instalații de sonerii
– instalații de avertizare incendii

Instalații electrofonice
– instalații de monitorizare auto-video

 • instalații de avertizare efracție
 • instalații de telefonie
 • instalații de interfoane
 • instalații de radioamplificare

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Branșamente electrice monofazate și trifazate

Branșamentul electric înfățisează legatura între rețeaua de distribuție de joasă tensiune a furnizorului și cea a consumatorului, reprezentând un ansamblu format din cablul sau cabluri ce asigură contorizarea consumului de energie electrică al respectivului consumator.

Un branșament de energie electrică poate fi subteran sau aerian, în funcție de rețeaua de distribuție.

Principale parți ale branșamentului electric sunt:

 • branșamentul propriu-zis subteran sau aerian care constituie legatura de la linia electrică până la borna de conectare a branșamentului.
 • blocul de masură și protecție, în care se montează echipamentul electric necesar protejării coloanei electrice și distribuirii energiei electrice, precum și aparatul de masură al energiei electrice.
 • coloana electrică care constituie legatura dintre echipamentul blocului de masură și protecție a tabloului.

Utilizarea branșamentelor subterane se execută în special în zone urbane cladite și sistematizate, unde rețeaua aeriana și branșamentele aeriene nu sunt indicate. Nefiind expuse diverșilor factori exteriori, branşamentele subterane prezintă o siguranță mai mare în funcționare.

Branșamentul monofazat se utilizează consumatorilor casnici, mai ales în cazul apartamentelor de la blocuri. Acestea transmit curent printr-o singură fază și permite doar utilizarea receptoarelor monofazate, așa cum sunt majoritatea receptoarelor dintr-o locuință.

Un bransament monofazat se poate realiză pentru o putere maximă de 9,9kW (11kVA), ce corespunde unui disjunctor monofazat 50A. Sunt foarte puține receptoare care să funcționeze la un racord monofazat și să consume mai mult de 9.9kW iar dacă există, majoritatea permit și recomandă alimentarea la un racord trifazat.

Branșamentul trifazat este utilizat către de consumatorii casnici (în special case, mai rar apartamente) dar și de către consumatorii industriali. Acesta permite livrarea energiei electrice pe 3 faze și oferă un avantaj suplimentar față de cel monofazat. Din punctul de vedere al continuității în alimentarea cu energie electrică și a calității energiei electrice; acesta poate reprezentă cu adevarat un avantaj în zonele rurale, unde există rețele electrice aeriene și locul de consum ce este amplasat la o distanță apreciabilă.

Branșamentul trifazat permite utilizarea receptoarelor trifazate. Dacă se intentionează utilizarea de motoare electrice trifazate, stațiile de încarcare a mașinilor electrice (stații de incarcare monofazate de puteri mică), centrale electrice (centrale electrice monofazate de puteri mică) sau pur și simplu puterea simultan absorbită de către receptoare va fi mai mare de 9.9kW.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Extinderea sau modernizarea actualei instalații electrice

Este absolut obligatoriu un tablou electric modernizat în cazul lucrărilor de extindere a instalației electrice ca urmare a unor lucrări de renovare a casei, apartamentului sau imobilului ce reprezintă o importantă masură pentru cresterea siguranței.

Existența unui exces de consum ca urmare a creșterii numarului de consumatori pe un circuit sau prin înlocuirea cu o putere mult mai mare iar circuitele electrice, cablurile, conductoarele să nu fie bine dimensionate, acestea se pot încălzi și chiar topi ducând la provocarea de incendii.

Întreruptoarele automate sunt proiectate pentru detectarea defectelor și întrerupe alimentarea în deplină siguranță, doar în cazul în care sunt corect dimensionate și instalate pe fiecare circuit (loc de consum).

Modernizarea tablourilor electrice trebui făcut numai de electricieni specialiști și autorizați pentru astfel de lucrări.

În cazul în care imobilul are o vechime mai mare de 20 de ani este absolut necesar înlocuirea întregii instalații electrice. Această masură este foarte importantă pentru a evita eventualele pericole de incendiu provocate de o rezistență de izolație necorespunzatoare a cablurilor sau conductoarelor electrice, dar și pentru o dimensionare corespunzătoare noilor cerințe de consum.

Dacă instalația sau tabloul electric nu funcționează în parametric normali, nu este sigura sau au loc dese întreruperi de energie sau alte defecte ce pot fi sesizate destul de ușor, atunci apelați la un electrician profesionist autorizat pentru o inspecție și reparație a eventualelor defecțiuni.

Lucrările de extindere sau modernizare ce pot afecta instalațiile electrice:

 • înglobarea în interiorul construcțiilor și a instalațiilor exterioare (firide de branșament, console, blocuri de măsură și protecție, cât și parțial racordurile branșamentelor electrice);
 • acoperirea firidelor de branșament, a blocurilor de masură și protecție, cât și parțial a racordurilor branșamentelor electrice cu materiale combustibile (spre exemplu polistirenul de la izolarea termică a construcțiilor);
 • demolarea zidurilor pe care sunt amplasate echipamentele electrice, cu risc de deteriorare/ rupere a sigililor și a instalațiilor electrice.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Instalație electrice casă, scări și subsoluri

Subsolurile blocurilor și a caselor au nevoie de cablări și aplicații specializate, deasemenea au nevoie de Transformatoare de putere pentru transformarele de la 220 V la 24 de Volți.

Subsolurile nu sunt încăperi cunoscute sub numele de „camere fără lumină”. Majoritatea demisolurilor au puține ferestre și multe dintre ele sunt mici, așa că sunt șanse mici de a aduce mai multă lumină. Pentru a compensa această, trebuie să folosească principiul corect de proiectare a iluminării locuinței

Chiar dacă este vorba despre instalația electrică dintr-un apartament sau dintr-o scară de bloc, trebuie să se respecte regulile și legile în vigoare în ceea ce privește instalarea, utilizarea și menținerea tuturor echipamentelor electrice.

Se va apela de fiecare dată la un electrician autorizat ANRE, indiferent de modul în care se intervine sau de gradul de complexitate.

Înlocuirea transformatorului de 24V dintr-un subsol de bloc este o manevră complexă care necesită atenție și o mână de lucru cu experiență. Un electrician autorizat va realiza doar lucrări de calitate și va ține cont de siguranța oamenilor.

Înlocuirea unui transformator de 24V:

 • Realizarea unei scheme în conformitate cu normele în vigoare existente – aflarea ansamblului de rețele pentru a calcula rezistența în funcție de consumatorii din bloc.
 • Debranșarea instalației învechite – deconectarea de la tabloul electric.
 • Configurarea rețelei noi și realizarea de canale necesare – o etapă care necesită multă atenție, fiind momentul în care se montează noul transformator de 24V.
 • Conectarea la panoul electric – după ce acesta a fost montat, se vor realiza traseele de cabluri pentru a face conexiunea cu panoul electric. În acest pas este necesară prezența unui reprezentat al companiei unde s-a încheiat contractul de energie electrică.

Instalațiile electrice din blocurile mai vechi nu pot să susțină consumul energetic din present întrucât acestea au fost concepute pentru un număr limitat de consumatori casnici și implicit într-un consum redus de energie electrică.

O instalație electrică suprasolicitată, uzată sau deteriorată este un factor ridicat de risc pentru toți locatarii blocului și poate avea urmări tragice dacă nu sunt luate din timp măsuri corespunzatoare. Aproximativ 85% din incendiile din blocurile vechi au drept cauza scurt-cirtuitele.

Schimbarea sau înlocuirea instalației electrice nu trebuie să fie amânată, în special în cazul imobilelor mai vechi unde nu au fost efectuate îmbunatățiri și a caror instalații nu mai sunt sigure.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Intervenții non stop 24/7

Echipa noastră atestată ANRE vă stă la dispoziție 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamană, 365 zile pe an în rezolvarea problemelor apărute la instalațiile electrice.

Scroll to Top