Instalații electrice industriale și publice

Tipuri de instalații industriale și publice:

  • Înlocuire stâlpi iluminat exterior, stradal sau parcuri
  • Instalare stații de alimentare pentru autovehicule electrice
  • Refacere și extindere circuite hală producție
  • Automatizări electrice
    Sisteme de automatizări industriale

Înlocuire stâlpi iluminat exterior, stradal sau parcuri

Asigurăm dezvoltarea și proiectarea optimă a sistemului de iluminat dintr-o singură sursă, respectând cerințele actuale ale programului de finanțare, oferim soluții complete, integrate pentru managementul și controlul informatizat al iluminatului public, cu ajutorul cărora poate fi monitorizată starea de funcționare a rețelei de iluminat public și pot fi luate decizii rapide în cazul sesizării unor disfuncționalități.

Oferim soluții avantajoase de optimizare a funcționării și consumurilor generate de infrastructura de iluminat, prin montarea:
• Stâlpilor multifuncționali care permit instalarea sistemelor de supraveghere, alimentare electrică a mașinilor, sitemelor de iluminat festiv
• Corpurilor de iluminat cu LED alimentate prin energie solară, care au o durată de viață mai mare și un consum redus de energie, contribuind astfel la reducerea costurilor de întreținere și la respectarea legislației în domeniul protecției mediului

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Instalare stații de alimentare pentru autovehicule electrice

Staţia de încărcare electrică este proiectat pentru montajul pe perete sau pe un stâlp vertical. În ceea ce priveşte montajul şi racordul staţiei de încărcare electrică se va ţine cont de prescripţiile naţionale.
Utilizarea conformă cu destinaţia a acestui aparat cuprinde în toate cazurile respectarea condiţiilor de mediu pentru care a fost conceput acest aparat.

Aparatul a fost conceput, produs, verificat şi documentat cu respectarea normelor de siguranţă în vigoare.
Prin urmare, în mod normal, în condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare şi a indicaţiilor tehnice şi de siguranţă pentru utilizarea corectă, acest produs nu prezintă riscuri de daune materiale sau pericole pentru sănătatea persoanelor.

Staţia de încărcare electrică este concepută pentru spaţii interioare şi exterioare fiind necesară asigurarea condiţiilor de instalare şi protecţia aparatului la locul de instalare.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Refacere și extindere circuite hală producție

Dezvoltăm soluții pentru construcții, gândindu-ne la mediul înconjurător și venim cu soluții complete, care îndeplinesc cerințele privind confortul, simplitatea și eficiența energetică. Simplificăm astfel modul de a construi al clienților noștri.

În funcție de puterea electrică a utilajelor se vor intocmi necesarul cablaurilor de alimentare cu energie electrică și a tabloului electric echipat cu siguranțe și întrerupătoare automate calibrate corepsunzător.

Spaţiile unităţilor de producţie trebuie să fie separate pe compartimente clar identificate şi marcate: depozite de materii prime, depozite de produse finite, depozite de materiale de întreţinere instalaţii şi de echipamente şi de igienizare-dezinfecţie, depozite de deşeuri, spaţii de prelucrat.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Automatizări electrice

Sistemul automatizat asigură confortul necesar utilizatorilor, iar gradul de economie crește considerabil, în cazul echipamentelor automatizate, datorită capacității acestora de a interpreta datele obținute din rețeaua de distribuție electrică.
Datorită unităților electrice cu care funcționează pe baza unor tehnologii superioare, consumul electric este controlat și monitorizat, astfel încât să nu existe pierderi și costuri suplimentare.

Automatizarea echipamentelor și a tablourilor electrice contribuie, considerabil, la reducerea costurilor de consum. Un astfel de sistem automat controlează și monitorizează, în funcție de intervalele programate, funcțiile de alimentare și a distribuției energiei electrice.

Automatizarea poate programa anumiți algoritmi care asigură un interval optim de funcționare a tablourilor electrice. Astfel, procedurile de mentenanță sunt realizate la timpul și momentul potrivit, pe baza datelor reale obținute pe baza anumitor calcule și rezultate.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Sisteme de automatizări industriale

Automatizarea industrială oferă ca toate costurile de productie să fie reduse la minim iar calitatea este mai mare datorită eliminarii erorilor, timpul este redus și există o mai mare siguranță în ceea ce privește predictibilitatea producției, iar securitatea și siguranța muncii să nu mai prezintă o problemă.

Automatizarea electrică a unui mecanism este necesara pentru siguranța procesului de productie. Datorită automatizării electrice orice utilaj poate fi manevrat printr-un panou electric care comunică defecțiunea aparută prin semnale luminoase ori sonore, iar sistemul automatizat se poate opri cu usurință pentru remedieri.

Vă oferim cele mai bune servicii de intervenții ale instalațiilor electrice, executate de către electricieni autorizați ANRE.

Automatizarile electrice sunt efectuate în siguranță de către specialiști în domeniu pe baza unui proiect, plan de executie si sistem de functionare.

Scroll to Top